Makelaar Andre

Wat is de WOZ-waarde van mijn huis in 2024?

Bent u trots woningbezitter? Dan zult u vast weten dat u jaarlijks een WOZ-beschikking op de mat ontvangt. Maar wat houdt deze WOZ-waarde nu eigenlijk in en waarom is het belangrijk om er aandacht aan te besteden? In deze blog gaan we dieper in op de betekenis van de WOZ-waarde en waarom het voor u als woningeigenaar relevant is om deze grondig te analyseren.


Wat betekent de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde staat voor de wet ‘Waardering Onroerende Zaken’. Deze wet regelt de waardering van onroerend goed, zoals woningen en bedrijfspanden. De WOZ-waarde geeft de geschatte marktwaarde van een woning weer op een specifiek peilmoment en wordt door uw gemeente vastgesteld.

U ontvangt een WOZ-beschikking omdat de gemeente jaarlijks de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand moet vaststellen. Deze waarde wordt gebruikt als basis voor de berekening van verschillende gemeentelijke heffingen en belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) en de waterschapsbelasting. Het is dus van belang dat de WOZ-waarde accuraat wordt vastgesteld.


Waar wordt de WOZ-waarde op gebaseerd?

De vastgestelde WOZ-waarde van uw woning is gebaseerd op verschillende factoren, Denk bijvoorbeeld aan de locatie van de woning, gerelateerde verkoopprijzen in de buurt, het woonoppervlak, en het bouwjaar van de woning. Middels een computermodel, dat door de gemeente wordt ingezet, worden deze gegevens geanalyseerd en verwerkt tot een geschatte marktwaarde.

Hoewel het computermodel in de meeste gevallen nauwkeurig meet, kan het soms beperkt zijn in het vaststellen van de werkelijke waarde. Denk bijvoorbeeld aan complexe woningen of unieke eigenschappen die moeilijk te kwantificeren zijn via standaardcriteria. In dergelijke gevallen wordt vaak aangeraden om aanvullende informatie te verlenen.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

Jaarlijkst ontvangt u een nieuwe WOZ-waarde op basis van de factoren die voor dat specifieke jaar relevant zijn. Deze factoren omvatten onder andere:

  • De ligging van uw woning
  • Vergelijkbare verkoopprijzen in de buurt
  • Het type woning
  • Het woonoppervlak
  • Het bouwjaar
  • Eventuele bijzondere kenmerken zoals aanbouwen of renovaties.


Ontwikkeling WOZ-waarde in 2024

Naar alle waarschijnlijkheid is de WOZ-beschikking die uw dit jaar heeft ontvangen hoger uitgevallen dan in het jaar 2023. Dat betekent dat uw woning een hogere WOZ-waarde heeft. De reden voor deze waardeverhoging heeft voornamelijk te maken met de ontwikkelingen op de actuele woningmarkt en de toenemende vraag naar woningen, waarbij we zien dat de gemiddelde verkoopprijs van een woning nog altijd stijgende is.

Net als in 2023 is de WOZ-waarde dit jaar opnieuw gestegen. Volgens het CBR ligt deze stijging tussen de 2 en 4%. Deze toename verschilt per regio, waarbij de stijging in de Randstad hoger uitvalt dan in andere delen van Nederland.


Waar vind ik mijn WOZ-waarde?

Bent u op 1 januari 2024 eigenaar van een woning? Dan zult u de WOZ-beschikking automatisch ontvangen. Heeft u de berichtenbox op Mijnoverheid.nl ingeschakeld? Dan krijgt u deze beschikking digitaal verstuurd. Ook dan zult u een melding krijgen via de app of via uw mail.

U kunt de WOZ-waarde van uw woning ook achterhalen en opvragen via Mijnoverheid.nl of via het WOZ-waardeloket. Laatstgenoemde laat overigens ook de ontwikkeling van de WOZ-waarde zien van de afgelopen jaren.


Controleer de WOZ-waarde

Uiteraard is het altijd de bedoeling dat u een eerlijke WOZ-waarde ontvangt. Toch kan het voorkomen dat de waarde niet overeenkomt met de werkelijke marktwaarde van uw woning. Bijvoorbeeld wanneer het een complete woning betreft of wanneer er recente verbeteringen zijn aangebracht die mogelijk niet zijn meegenomen in de calculatie. Het is dan ook verstandig om de ontvangen WOZ-beschikking kritisch te controleren.

Het controleren van de WOZ-waarde van de woning is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. Klopt de WOZ-waarde namelijk niet en is deze naar uw mening te hoog berekend? Dan kan dat u honderden en soms zelfs duizenden euro’s kosten. En dat is natuurlijk zonde.


Waarom bezwaar maken tegen WOZ-waarde?

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde doet u wanneer u het vermoeden heeft dat deze hoger is dan de actuele marktwaarde. Er is dan sprake van een hoge WOZ-waarde die impact heeft op de hoogte van belastingen en heffingen. Op de lange termijn kan u dit honderden en zelfs duizenden euro’s kosten.

Door bezwaar aan te tekenen kunt u ervoor zorgen dat de WOZ-waarde mogelijk wordt bijgesteld naar een meer realistisch niveau, wat kan leiden tot een verlaging van de belastingaanslag en dus tot kostenbesparing voor u als woningeigenaar. Een bezwaar indienen kan, in sommige gevallen, dan ook daadwerkelijk lonen.

Makelaar Andre
Makelaar Andre